Parochie & Liturgie Sint-Paulus Academie & Redactie 7 juni 2023 | 18:00

Studium Generale Ateliers

Albertus Magnus (1200-1280) was een van de stichters van het Studium Generale van de dominicanen. Hij was professor theologie aan de Sorbonne, waar Thomas van Aquino zijn student was en beoefende ook filosofie, natuurkunde, biologie, wiskunde en geldt als Doctor Universalis. Volgens hem schijnt het Lumen Naturale, het goddelijk licht van het inzicht in ieder mens.

Het Studium Generale in Antwerpen knoopt aan bij zijn idealen van kritische reflectie, open debat en honger naar kennis van de wereld en de mensen, waarin God zich openbaart.

De ‘ateliers’ op woensdag:

De ateliers worden op woensdag georganiseerd in de geest van Albertus Magnus. Door kritische reflectie en open debat worden belangrijke thema´s van het geloof genuanceerd besproken. Een of meerdere sprekers lichten het thema toe. Daarna volgt een ronde tafel in de dominicaanse geest van openheid, intellectuele verdieping en tolerantie. Moeilijke thema´s worden niet uit de weg gegaan en verschillende houdingen en standpunten komen aan bod in deze geest. De benaming “atelier”, verwijst ook in het Nederlands naar een werkplaats waar iets in opbouw is, aan iets gewerkt wordt met diverse bijdragen van alle deelnemers.

‘Atelier’ op woensdag 7 juni:

‘De eucharistische visie van Thomas van Aquino in zijn tijd en de betekenis ervan voor onze tijd.’ met dr. Stefan Mangnus o.p., ingeleid door Peter De Vos.

Pater Stefan hecht groot belang aan het begrijpen van de heilige Thomas in de context van zijn tijd. Zo kan hij een inspiratie zijn voor onze tijd. Gebaseerd op zijn doctoraatswerk ‘The divinity of the Word, Thomas Aquinas and the Gospel of John’ (Tilburg 2022). Hij bespreekt ook enkele eucharistische hymnes en de betekenis van de presentia realis.

Inez Carzauw (mezzo sopraan) zingt uit de eucharistische hymnes van Thomas van Aquino op toon gezet door Gabriel Fauré en César Franck. De vespers van Sacramentsdag worden om 18u gebeden/gezongen in de kerk. Een eucharistische hymne wordt in het oorspronkelijk gregoriaans gezongen tijdens een korte eucharistische aanbidding.

Programma (aangepaste uren):

18u: vespers van Corpus Christi met Cantabo (gregoriaans) en eucharistische aanbidding met hymnen van Thomas van Aquino

18u30: broodjesmaaltijd

19u: lezing met eucharistische hymnen

na de lezing: receptie

Praktisch:

Inschrijven ten laatste 5 dagen voor elk atelier via studiumgenerale@outlook.be met vermelding van datum en aantal personen aub.

Inschrijven door storting van 10 euro per persoon op rekeningnummer IBAN BE59 0689 4494 4826

Deel deze activiteit

Facebook Twitter

Praktische info

Date:

7 juni 2023 | 18:00

Venue

Crypte (ingang via tuin Sint-Paulusstraat)
Sint-Paulusstraat 22
Antwerpen, 2000 België
+ Google Map