Sint-Paulus

Sint-Paulus Academie & Redactie

Sint-Paulus is in de eerste plaats een kerk, een gewijde ruimte. Toch voelt zich hier een gemeenschap thuis, die breder is dan enkel de geloofsgemeenschap. Door haar symbiose van religie, erfgoed, kunst en cultuur heeft de Sint-Pauluskerk een bijzondere plek ingenomen binnen het huidige socio-culturele landschap van de stad Antwerpen.

Benefietconcert 'Verdwenen Utopia'

Twee vertellers en drie muzikanten reizen van een Scheldedorp naar de teen van Italië en keren terug met een ‘oversized cadeau’.

Dit vertelconcert organiseren we ten voordele van Muziekkapel Sint-Paulus vzw. Al jaren zorgt zij voor de financiering van onze zondagse muzikale vreugde. Zonder de inkomsten uit sponsoring, omhalingen tijdens de mis en ticketverkoop zouden evenementen als dit of orkestmissen op hoogdagen niet mogelijk zijn. Dit keer kan u een extra inspanning doen door samen met uw ticket één van onze steunpakketten aan te kopen. Uw steun is onmisbaar.

Onze missie

Al jaren zetten vrijwilligers en professionelen zich in om de bevoorrechte positie van de Sint-Pauluskerk te bestendigen.

Ook vandaag verzamelen zich hier nieuwe en volleerde vrijwilligers naast professionelen (uit eigen huis en te gast), met een achtergrond in het muzikale en kunsthistorische veld tot wat we vandaag de ‘Sint-Paulus Academie’ noemen.

Vaste erfgoedmomenten

Sint-Paulus verleent haar medewerking aan meerdere jaarlijks terugkerende culturele initiatieven van de lokale overheden of de Vlaamse Gemeenschap (Erfgoeddag, Open Monumentendag, Cultuurmarkt).

We prijken zelfs op de deelnemerslijst van euro-regionale en mondiale organisaties als Slow Art Day.

Tentoonstellingen en evenementen

Sint-Paulus organiseert jaarlijks tentoonstellingen en er zijn ook regelmatig andere organisaties die hun project in onze prachtige kerk laten bewonderen.

Rond onze tentoonstellingen werken we graag met randevenementen, zoals een concert of een lezing. Op die manier belichten we het onderwerp op verschillende manieren en krijgen bezoekers een totaalbeeld van wat we willen tonen.

Lezingen

Sint-Paulus houdt occasioneel lezingen in de kerk of het schooltje over geschiedenis, kunst en muziek.

Lezingen of debatten vinden ook plaats ter gelegenheid van herdenkingen, tentoonstellingen of andere evenementen.

Studium Generale

Albertus Magnus (1200 – 1280) was een van de stichters van het Studium Generale van de dominicanen. Hij was professor theologie aan de Sorbonne, waar Thomas van Aquino zijn student was en beoefende ook filosofie, natuurkunde, biologie, wiskunde en geldt als Doctor Universalis. Volgens hem schijnt het Lumen Naturale, het goddelijke licht het inzicht in ieder mens.

Het Studium Generale in Antwerpen knoopt aan bij zijn idealen van kritische reflectie, open debat en honger naar kennis van de wereld en de mensen, waarin God zich openbaart.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven