Sint-Paulus

Sint-Paulus Academie & Redactie

Sint-Paulus is in de eerste plaats een kerk, een gewijde ruimte. Toch voelt zich hier een gemeenschap thuis, die breder is dan enkel de geloofsgemeenschap. Door haar symbiose van religie, erfgoed, kunst en cultuur heeft de Sint-Pauluskerk een bijzondere plek ingenomen binnen het huidige socio-culturele landschap van de stad Antwerpen.

Onze missie

Al jaren zetten vrijwilligers en professionelen zich in om de bevoorrechte positie van de Sint-Pauluskerk te bestendigen.

Ook vandaag verzamelen zich hier nieuwe en volleerde vrijwilligers naast professionelen (uit eigen huis en te gast), met een achtergrond in het muzikale en kunsthistorische veld tot wat we vandaag de ‘Sint-Paulus Academie’ noemen.

Vaste erfgoedmomenten

Sint-Paulus verleent haar medewerking aan meerdere jaarlijks terugkerende culturele initiatieven van de lokale overheden of de Vlaamse Gemeenschap (Erfgoeddag, Open Monumentendag, Cultuurmarkt).

We prijken zelfs op de deelnemerslijst van euro-regionale en mondiale organisaties als Slow Art Day.

Tentoonstellingen en evenementen

Sint-Paulus organiseert jaarlijks tentoonstellingen en er zijn ook regelmatig andere organisaties die hun project in onze prachtige kerk laten bewonderen.

Rond onze tentoonstellingen werken we graag met randevenementen, zoals een concert of een lezing. Op die manier belichten we het onderwerp op verschillende manieren en krijgen bezoekers een totaalbeeld van wat we willen tonen.

Lezingen

Sint-Paulus houdt occasioneel lezingen in de kerk of het schooltje over geschiedenis, kunst en muziek.

Lezingen of debatten vinden ook plaats ter gelegenheid van herdenkingen, tentoonstellingen of andere evenementen.

Forum

Op deze plek koesteren we originele en uitgewerkte ideeën; doorwrochte essays en verrassende maar gefundeerde commentaren. Als ze maar een band hebben met onze Paulusgemeenschap.

Stuur uw creaties digitaal naar onze redactie, die houdt zich het recht voor uw inzending te weigeren of in te korten. Dit is geen plaats om polemieken te voeren, laat staan banvloeken uit te spreken. Ze moet een bron van inspiratie en bezinning worden voor al wie deze site en haar mensen dierbaar is.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven