Nacht van de Kerken

Terug naar overzicht

Nacht van de Kerken

Nacht van de Kerken

Eenmaal per jaar openen de Antwerpse kerken hun deuren voor een nocturne. Dit evenement vindt plaats op de tweede zaterdag van augustus van 19 tot 23 uur.

Vanaf het begin was onze kerk, met het engagement van de Sint-Paulusvrienden, een enthousiaste deelnemer. Sinds vorig jaar zoeken we met de Sint-Paulus Academie naar een interessante invulling.

2013 Thema: Geroofde kunst, de waarheid

Met Geroofde kunst, de waarheid vertellen we het verhaal over de grote kunstroof onder Frans bewind, maar ook over de terugkeer van heel wat schilderijen na deze periode. Een verhaal dat enthousiast door onze gidsen wordt verteld. In 2013 viert de Antwerpse Academie haar 350ste verjaardag. Nacht van de Kerken zet daarom schilders en beeldhouwers die gewerkt hebben voor Sint-Paulus en die verbonden waren met de academie in de kijker. Die verjaardag zou trouwens het daaropvolgende academiejaar voor de nodige tentoonstellingen en feesten zorgen.

2014 Thema: De groote oorlog 1914-18

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. Deze editie van de Nacht van de Kerken staat daarom in het teken van de  De Groote Oorlog. Tal van parochianen, zowel soldaten als gewone burgers, sneuvelden. Een herdenkingskrans werd neergelegd in de Kruiswegkapel, aan het altaar waarin hun namen gebeiteld zijn, samen met die van slachtoffers van zinloos oorlogsgeweld in het Schipperskwartier.

2015 Thema: 50 jaar restauratie en vernieuwing

In 2015 werken we een Nacht van de Kerken uit rond het thema: ‘50 jaar na het Vaticaans Concilie: de vernieuwing van de liturgische ruimte en de vernieuwde visie op de kerk’. We focussen op de verschillen in geloofsbeleving en het kerkinterieur vóór en na 1965.

Vanop de preekstoel vertellen we over de vernieuwingen na het concilie. Samen met onze pastoor hebben we het sacramentsaltaar klaargemaakt met alle attributen voor een misviering van voor het concilie. Vrijwilligers vertellen de bezoekers over het verloop van een Latijnse mis, het gebruik van de biechtstoelen en het vieringaltaar. Van de vroegere doopkapel aan de calvarieberg worden de oude foto’s en plannen getoond.

2016 Thema: Mariafeesten

Door den beeldenstorm niet ten onder, want Antwerpen kan niet zonder’, aan de hand van deze uitspraak maken we snel de overgang naar Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskapel. De blikvanger is de blauwe kazuifel en daar is een verhaal aan verbonden:

Het Concilie van Trente (1545-1563) verbiedt de kleur blauw in de liturgische gewaden. Enkel in landen als Spanje mag het nog op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis. In de 16de eeuw is de Sint-Walburgiskerk de zetel van de opper-aalmoezenier van de Spaanse troepen. Omdat de Sint-Pauluskerk de erfgenaam is van de Sint-Walburgiskerk en volgens Van Bostraeten, pastoor van Sint-Paulus tussen 1911 en 1951, dus ook van deze zetel, hebben wij het recht, dat blijkbaar nooit is herroepen, om deze blauwe kazuifel op de Mariafeesten te dragen.

2017 Thema: Orgel en Muziek

Op 12 augustus zorgen onze organist Nicolas de Troyer en Herman Wouters voor een muzikale Nacht van de kerken.

Herman Wouters, orgelbouwer en orgelkenner, geeft een uiteenzetting over de bouw van het orgel aan de hand van foto’s en eigen studiemateriaal. Om 20 uur laat Nicolas De Troyer de toccata en fuga van Bach weerklinken om daarna de aanwezigen met veel enthousiasme, aan de hand van een PowerPoint presentatie te vertellen over het historische orgel van de Sint-Pauluskerk. Een mooi concert sluit het evenement af.

2018 Thema: De hemel op aarde - Kerken met en zonder barok

In 2018 spelen we in op het stadsfestival ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’. Het onderwerp ‘barok’ kon niet beter voor onze kerk. Als ‘barokke parel’ bezit de Sint-Pauluskerk een schat aan 17de-eeuwse schilder- en beeldhouwkunst.

2019 Thema: Verborgen schatten

Met ‘Verborgen Schatten’ laten we een verborgen schat aan het woord en stellen we twee verborgen plekken in de Sint-Pauluskerk open. In de voorstelling ‘LICHT!’, kruipt Geert Fierens in de gedaante van de 17de-eeuwse dominicaan, pater Vloers (1605-1662). Hij vertelt over ‘zijn kerk’ en ‘zijn geloof’ aan de hand van ‘zijn verborgen schat’: het boekje ‘Wonderbare miraekelen vanden Heiligen Roosen-krans’. Verscheidene andere Sint-Paulusvrienden vertellen verhalen op andere plekken. De bezoekers kunnen daarna binnenwandelen op plekken die normaal niet toegankelijk zijn: de sacristie en ‘het Schooltje’, een oud schoolgebouw achter de pandgang met prachtig zicht op het oude klooster.

2020 Thema: Stilte

Door de coronapandemie kan de Nacht van de Kerken in 2020 niet doorgaan.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven