Sint-Paulus

Parochie & Liturgie

Sint-Paulus is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap. In onze kerk vinden de gebruikelijke katholieke erediensten plaats en ze biedt ook een thuis aan verschillende historische broederschappen. Van oorsprong een dominicanenkerk is de link met deze orde na twee eeuwen weer hersteld. De parochie wordt sinds 2021 geleid door een pastoor-dominicaan. De Vincentiusgroep Antwerpen (provinciale raad) heeft haar zetel in de Sint-Pauluskerk en draagt zorg voor het caritatieve werk.

Erediensten

Elke zondag kan u bij ons terecht voor een eucharistieviering en uiteraard ook voor een christelijke beleving van de mijlpalen in uw leven: doop, huwelijk en uitvaart

Kapellen

Sint-Paulus is de thuishaven van liefst vijf broederschappen of kapellen, elk met een kleurrijke geschiedenis.

Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de kerk via topwerken van Caravaggio en Rubens.

Dominicanen

In 2020 was het precies 850 jaar geleden dat Domingo de Guzmàn geboren werd, de stichter van de dominicanen.

Deze orde ligt aan de basis van onze kerk. Na een afwezigheid van twee eeuwen, zijn de predikheren opnieuw prominent aanwezig in onze parochie.

Caritatief

De Vincentiusgroep van onze parochie probeert al meer dan 100 jaar te doen wat Jezus voordeed, namelijk de zwakke en uitgestoten medemens bijstaan en helpen.

De afdeling van Sint-Paulus maakt deel uit van de Internationale Confederatie van de Société de Saint-Vincent-de-Paul die in 1833 in Frankrijk werd gesticht. Een groep leken vond inspiratie bij de heilige Vincentius die in de 17de eeuw resoluut de kaart van de naastenliefde trok.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven