Uitvaart

Terug naar overzicht

Uitvaart

Ziekenzalving

Wij zalven jou met onze liefde en Gods nabijheid… Vroeger noemden de mensen dit sacrament ‘het Heilig Oliesel’. Het sacrament van de ziekenzalving is een ritueel dat kracht wil geven aan wie ernstig ziek is.

De twee belangrijkste onderdelen ervan zijn: de handoplegging en de zalving. Ze drukken precies uit wat de zieke verlangt: goede zorgen en geborgenheid van mensen om zich heen maar ook van God. Zalven met olie die terug gezond of heel wil maken. Een ziekenzalving is geen gebeuren tussen de zieke en de priester alleen.

De familie en ook de verzorgende mensen horen erbij. In die brede kring wordt met de zieke gebeden en worden deze betekenisvolle gebaren gemaakt.

Als jij ernstig ziek bent en je wenst Gods nabijheid om je sterk te maken, dan verlang je misschien naar de ziekenzalving. Neem contact op met pastoor Didier Croonenberghs via pastoor@sintpaulusantwerpen.be. Hij komt dan graag naar je thuis of naar de verzorgingsinstelling.

Afscheid nemen

Een van uw dierbaren is overleden. Nu komt de tijd van afscheid nemen. Als christenen worden wij uitgenodigd om de overledene aan God toe te vertrouwen. Zo geven wij uitdrukking aan onze liefde voor haar/hem en aan onze hoop op de verrijzenis. Daarbij willen we eerlijk rekening houden met de wensen van de overledene en zijn familie.

Het spreekt voor zich dat u voor alle vragen, voorstellen, wensen… betreffende dit afscheid terecht kan bij de parochieverantwoordelijken. Hun naam en telefoonnummer vindt u op deze website.

Neem contact op met pastoor Didier Croonenberghs voor een afspraak via pastoor@sintpaulusantwerpen.be of via tel.nr. 0497 23 83 60

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven