Sint-Paulus

Kunst & Geschiedenis

Samen met de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal, Sint-Carolus Borromeus, Sint-Andries en Sint-Jacob, behoort Sint-Paulus tot de vijf Monumentale Kerken van Antwerpen (MKA). De godsdienstoorlogen in de 16de eeuw leidden ertoe dat onze kerk barokke schatten herbergt in een gotische architectuur.

Geschiedenis van de kerk

De geschiedenis van de kloosterkerk vangt aan met de komst van de dominicanen in Antwerpen in 1243.

Bijna 600 jaar later neemt ze haar rol op als parochiekerk en ze doet dat tot op de dag van vandaag.

Bouwgeschiedenis

Sint-Paulus heette helemaal niet zo bij zijn stichting, de site was bekend als het Predikherenklooster. Pas later kreeg de bijhorende kerk de naam van de missie-apostel.

Van het klooster resten slechts delen, maar die werden aangepast aan het leven van vandaag en zo maakt het huis van God deel uit van een levende gemeenschap.

Historisch Orgel

De kerkgemeenschap beleeft des te meer deugd aan het geloof wanneer zij zingend kan bidden.

Zang en muziek worden ondersteund door het kerkinstrument bij uitstek: het orgel. Het imposante orgel mag beschouwd worden als het belangrijkste grote historische orgel in de Zuidelijke Nederlanden.

Calvarietuin

Profeten en heiligen bevolken deze merkwaardige en unieke tuin, beschut door de kerkmuur én privé-woningen.

Beelden en architectuur dateren uit de laatste periode voor de Franse Revolutie.

Kunstcollectie

De verzameling kunstwerken die de kerk herbergt behoort tot de mooiste van alle sacrale gebouwen in de Nederlanden.

De schilderijenreeks ‘De 15 mysteriën’ vormt een ongeëvenaarde staalkaart van de Antwerpse schilderkunst uit het eerste kwart van de 17de eeuw, maar de biechtstoelen in noord- en zuiderbeuk vertonen een even groot vakmanschap.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven