H. Lucia

Terug naar overzicht

H. Lucia

Broederschap van Sint-Lucia

De Broederschap van Sint-Lucia is volgens onze archieven al in het begin van de 19de eeuw in onze parochie ingeburgerd. Haar patroonsfeest wordt gevierd op 13 december. In de praktijk gaat het om de zondag die daar het dichtst bij ligt, steeds in de Advent.

De heilige Lucia leefde in Syracuse op Sicilië op het einde van de 3de eeuw en haar verering is een der oudste in de katholieke kerk. Wat bisschop Jacobus a Voragine over haar vertelt in zijn Legenda Aurea gaat terug op een Vita of heiligenleven uit de 5de eeuw. In de 6de eeuw neemt paus Gregorius de Grote haar – naast zes andere vrouwelijke heiligen – op in zijn Sacramentarium, de eerste Romeinse canon. De zeven vrouwen worden daarom de primaire heiligen genoemd…

We hebben verschillende beelden van Lucia in de Sint-Pauluskerk. Ze tonen de attributen van de heilige: een maagdenpalm in haar hand en haar keel doorstoken door een zwaard. Ook de dames van het Schipperskwartier, die vroeger rond onze kerk hun beroep uitoefenden hadden destijds een bijzondere verering voor de heilige Lucia. Haar reliek berust in de schatkamer van onze kerk, maar een gebed tot haar richten kunnen we overal:

Moge de hemelse voorspraak van de H. maagd en martelares Lucia,
voor ons een voortdurende steun zijn,
opdat wij hier op aarde haar feest kunnen vieren
en later in de eeuwigheid haar glorie mogen zien.

Het bestuur van de broederschap bestaat momenteel uit voorzitter Hugo Stevens, Marie-Paule Verhoeven, Leo Van achter en Gui van Gorp. De pastoor van Sint-Paulus is geestelijk bestuurder.

Voor meer info, mail naar HeiligeLucia@sintpaulusantwerpen.be

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven