Vincentius

Terug naar overzicht

De Vincentiusgroep

De Vincentiusgroep van onze parochie probeert al meer dan 100 jaar te doen wat Jezus voordeed, namelijk de zwakke en uitgestoten medemens bijstaan en helpen.

De afdeling van Sint-Paulus maakt deel uit van ‘Vincent de Paul Belgium’ dat op zijn beurt deel uitmaakt van Internationale Confederatie van de Société de Saint-Vincent-de-Paul die in 1833 in Frankrijk werd gesticht. Een groep leken vond inspiratie bij de heilige Vincentius die in de 17de eeuw resoluut de kaart van de naastenliefde trok.

Wat in het begin slechts een beperkte actie was van enkelen is nu uitgegroeid tot een organisatie van meer dan 800.000 leden verspreid over 150 landen. Deze vrijwilligers zetten zich in om “iedereen zijn/haar rechtmatige plaats binnen de maatschappij terug te geven”. Onze kleine kern wil zeer graag de Vincentiustraditie binnen onze Sint-Paulusparochie verderzetten en de christelijke naastenliefde een gelaat geven.

“Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan” Mt 25, 40.

Vrijwilligers, die zich actief willen inzetten voor de opvang en de ondersteuning van onze hulpvragers, zijn hartelijk welkom om onze gemotiveerde kern te versterken, bestaande uit Leo Van achter, Hilde Eykens en Leo Vereecken.


werking 2022 - 2023

Nieuw

Onderwijs is een fundamenteel kinderrecht, ook voor illegale kinderen. Wij willen gezinnen met kinderen in armoede ondersteunen bij het betalen van de schoolkosten: rekeningen, uniformen (verplicht in vele scholen), uitstappen, sportkledij, verplaatsingen van en naar school met openbaar vervoer. Sommige kinderen krijgen een school toegewezen ver van hun woonst en kunnen geen abonnement krijgen omdat ze hier illegaal verblijven. Zij mogen niet het slachtoffer worden van een context die zij zelf niet hebben gekozen. Verder willen we helpen bij de aankoop van schoolboeken en ICT-uitrusting.

Warme Kerst: een groep enthousiaste vrijwilligers verzamelt sinds 2018 fondsen bij familie, vrienden, kennissen en bedrijven om eindejaarspakketten samen te stellen voor gezinnen in armoede. Als Vincentiusgroep bieden wij hen financiële en logistieke steun. Voor de verdeling aan ongeveer 300 cliënten werken we samen met het onthaal (voedselbedeling) van Sint-Antonius.

Lopend

De financiering van warme maaltijden (45 tot 60 stuks per maand). Mensen met een gemiddeld inkomen betalen 10,5 euro, voor 65-plussers is dat 8 euro. Wij komen tussen voor mensen die door de mazen van het net vallen en door CAW-medewerkers worden doorgestuurd. Op jaarbasis moeten we hiervoor 5000 à 6000 euro budgetteren.

Wij financieren elke week de aankoop van fruit om de voedselpakketten, die in de Sint-Antoniusparochie (Paardenmarkt, Antwerpen) worden verdeeld, aan te vullen. Hiervan genieten meer dan 400 kinderen en hun gezinnen. Enkele van onze medewerkers zijn ook bij deze hulpverlening actief (broeder Francis o.p. en Hilde Eykens).

Meer info vindt u via deze link.

Andere concrete tussenkomsten

Individuele hulp & noodhulp: iedere vraag om hulp wordt ernstig genomen. Binnen onze conferentie hebben wij voldoende expertise om hulpvragers door te verwijzen naar de kanalen die hen kunnen helpen. Waar mogelijk helpen wij. Voorbeelden: een studielening voor een theologiestudent uit het buitenland, de aankoop van steunzolen, hulp bij het betalen van een hoge rekening voor medische hulp …

Daarnaast proberen we ook nog kleinere projecten van onze partnerorganisaties te steunen, wanneer onze financiële situatie dat toelaat.

Nieuwe hulpvragen of projecten?

Onze pastoor en voorzitter zijn de eerste contactpunten. Nieuwe cliënten en initiatieven worden steeds in overleg aanvaard of geweigerd in naam van de Vincentiusgroep Sint-Paulus Antwerpen.

Contacteer ons via caritatief@sintpaulusantwerpen.be. Meer info nationaal vindt u ook op www.vincentdepaul.be.
U kan de gezinnen die wij steunen helpen door een vrije bijdrage: BE12 7895 7904 8992 van St.Vincentius a Paulo – Antwerpen

Pastoor: Didier Croonenberghs o.p.
Voorzitter: Leo Van achter
Secretaris: Leo Vereecken
Penningmeesteres: Hilde Eykens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven