Preken

Terug naar overzicht

Preken

Preek van de week: 23 januari 2022 - Anton Milh o.p.

De pastoor van onze parochie, Didier Croonenberghs o.p. of één van zijn medebroeders – Dries, Kiran, Francis, Justin of Anton – houden tijdens de zondagsviering een homilie. Een wekelijkse pastorale handleiding voor de gelovigen op basis van het evangelie. Hieronder vindt u de preek van de voorbije week: 

Beste zusters en broeders,

Piet Huysentruyt-gewijs wil ik stellen dat de Schriftlezingen van vandaag zich laten samenvatten als drie “V’s”.

De eerste is vrijheid. De vrijheid waarvan het Evangelie ons spreekt is echter niet oppervlakkig, het is geen neoliberale slogan. “Hier herwinnen we onze vrijheid”, zo stond te lezen boven de deuren van het vaccinatiecentrum in Mechelen. Wat eigenlijk bedoeld werd, was dat het vaccin ons moest toelaten de draad van ons oude leven weer op te pikken. Maar werd ons pre-corona leven gekenmerkt door vrijheid, echte vrijheid? Holden we in de praktijk niet vooral onze agenda achterna, gewrongen als we allen waren in een burgerlijke dwangbuis? Hoeveel merken – van kledij, cosmetica en parfum tot telecom en wagens – beloven ons geen “freedom” wanneer we hun product aanschaffen? Volgens deze logica gaan vrijheid en koopkracht hand in hand. Spijtig voor al diegenen die moeten krabben aan het einde van de maand om rond te komen.

Nee, de vrijheid van het Evangelie is anders. Het is een vrijheid die niet gebaseerd is op een goede fysieke of mentale gesteldheid, of voldoende centen op je spaarboek: “de blinden zullen zien, aan de armen wordt de Blijde Boodschap gebracht”. Het is een vrijheid die niet gebaseerd is op de juiste papieren, of op je misdaden of mérites uit het verleden: “aan gevangenen wordt hun vrijlating bekendgemaakt, verdrukten laat men gaan in vrijheid”. Het is een vrijheid die de tellers op nul zet, wat in de Bijbel heet “de afkondiging van een genadejaar”: een heilig moment, waarbij schulden worden kwijtgescholden, het land wordt herverdeeld, en allen delen van wat de aarde rijkelijk toebedeeld. Het is een vrijheid die opnieuw contact zoekt met haar bron, God, die zichzelf in liefdevolle vrijheid geeft aan zijn Schepping, en dit op onovertroffen wijze in zijn Zoon, Jezus.

In zijn brief aan de Galaten schrijft Paulus dat christenen “tot vrijheid zijn geroepen”. Roeping, dat betekent zowel gave als opgave. Dat brengt me bij de tweede V, namelijk die van verantwoordelijkheid. In de inleiding op zijn Evangelie heeft Lucas het over “diegenen die in dienst van het woord zijn getreden”. Die dienstbaarheid aan het woord mag niet louter lippendienst zijn. Wij zijn allen, op grond van ons doopsel in Christus, geroepen gestalte te geven aan zijn boodschap van bevrijding. En dat wordt hier zeer concreet gemaakt: zorg voor de armen, de gevangenen, de zieken, voor al diegenen die in de marge leven van onze maatschappij. Allen kunnen wij, op de een of andere manier, ons steentje bijdragen. En laat ons er daarbij goed van bewust zijn, dat elk woord dat wij spreken en elke daad die wij stellen in navolging van Christus, voor iemand plots een woord en een daad van bevrijding kan zijn.

Nu klinkt dit misschien als een zware opdracht. Wij kunnen toch niet alle leed uit de wereld helpen? En heeft Christus niet zelf gezegd: “armen zullen er altijd zijn”? Aan ieder om een begin te maken door in vrijheid zijn verantwoordelijkheid te nemen, maar dit nooit zonder de derde V, die van vreugde. In de eerste lezing hoorden we hoe het volk, na het beluisteren van de lezing van de wet door de profeet Ezra, in tranen uitbarstte. Wie de Schrift ernstig neemt, voelt inderdaad welk een verantwoordelijkheid op onze schouders rust, en in hoeverre wij nog tekort schieten. Maar dit mag geen reden zijn tot aanhoudend verdriet. Ezra roept het volk op steeds de bevrijding van Godswege voor ogen te houden, en hierom vol vreugde te zijn. Wat volgt, lijkt op een slotscène uit een stripverhaal van Asterix, of de befaamde wafelenbak aan het einde van elk Nero-album: “Komt, gaat lekker eten en drinkt er zoete wijn bij en deelt ervan mee aan wie niets heeft, want deze dag is aan onze Heer gewijd. Weest niet bedroefd, maar de vreugde die de Heer u schenkt zij uw kracht.” De vrijheid die Gods woord ons schenkt, leidt tot verantwoordelijk én tot vreugde. Bidden wij dat die drie V’s de leidraad van ons leven mogen worden en blijven. Amen.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven