Preken

Terug naar overzicht

Preken

Preek van de week: 26 mei 2024 - Francis Akkara o.p.

De pastoor van onze parochie, Didier Croonenberghs o.p. of één van zijn medebroeders houden tijdens de zondagsviering een homilie. Een wekelijkse pastorale handleiding voor de gelovigen op basis van het evangelie. Hieronder vindt u de preek van de voorbije week: 

Eer zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de God die is, die was en die zal komen.

Beste broeders en zusters

Het is één van die onderwerpen die ik gewoonlijk probeer te vermijden, omdat ik het zelf erg moeilijk vind om de enormiteit van dit mysterie zoals dat door de Katholieke Kerk in woorden wordt uitgedrukt, te bevatten. Maar vandaag zal ik mijn best doen om recht te doen aan deze Drie-eenheid zonder één of andere ketterij te creëren.

Beste broeders en zusters

De term Drie-eenheid geeft het centrale en essentiële dogma van onze christelijke godsdienst weer. Voor katholieken is de zalige Drie-eenheid een mysterie: de ene God waarin we geloven wordt geopenbaard in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het dogma van de Drie-eenheid werd ontwikkeld als antwoord op de behoefte van de Christelijke Kerk om het opkomende inzicht te verwoorden en te verdedigen dat Jezus van Nazareth de Christus was: de Zoon van God, God zelf. De formele, precieze formulering van het dogma van de Drie-eenheid nam een paar eeuwen in beslag. Vele oude ketterijen werden bestreden, en vaak werden excommunicaties uitgesproken omdat leden van de Kerk de volheid van de Drie-eenheid niet begrepen.

De Drie-eenheid is één van de meest verwarrende en ingewikkelde dogma’s om te definiëren en te begrijpen. In feite moest de Kerk, om de Drie-eenheid te definiëren en uit te leggen, Griekse filosofische taal gebruiken. Termen als substantie, persoon, of hypostasie, en relatie zijn bedoeld om de goddelijke eenheid en de onderscheidende werkelijkheden van dit christelijke mysterie uit te drukken.

Drie leerstellingen drukken de werkelijkheid van het dogma van de Drie-eenheid uit: (1) de Drie-eenheid is Eén, (2) de goddelijke personen zijn van elkaar onderscheiden, en (3) de goddelijke personen bestaan ten opzichte van elkaar. Samen vormen deze drie leerstellingen de kern van het dogma van de Drie-eenheid, waarvan katholieken geloven dat het de geopenbaarde waarheid en geïnspireerde werkelijkheid van God is. Het is God en God alleen die de drie-enige Godheid – Vader, Zoon en Heilige Geest – aan de gelovigen openbaart.
Misschien hebben jullie over deze verschillende perspectieven en ideeën over de Drie-eenheid al één en ander gelezen. Ik wil echter graag een prachtige voorstelling van de Drie-eenheid delen die ik ontdekte toen ik naar een oude film over St. Jozef van Cupertino keek. Het was een zwart-wit film over het leven van St. Jozef, die werd afgebeeld als een niet-zo-grote intellectueel en een verstrooide broeder in zijn gemeenschap. Toch riep God hem uit zijn naïviteit om priester te worden. Hij werd bekend om zijn levitaties tijdens de viering van de Eucharistie. Er is die ene scène waarin de bisschop bij Jozef op bezoek komt.

De bisschop klaagde tegen Jozef over de moeite die hij had om het concept van de Drie-eenheid te begrijpen en dat hij er de volgende dag voor de gemeenschap over moest preken. De bisschop wendde zich tot Jozef met de vraag wat de Drie-eenheid voor hem betekende. In al zijn naïviteit pakte Jozef zijn deken op, vouwde het eerst helemaal open en vervolgens in drie delen. Daarna zegde hij: ”Net zoals dit deken één hele lap stof is die in drie delen is gevouwen en ondanks de drie verschillen blijft het die ene stof waarvan de draden zo in een harmonieuze eenheid met elkaar blijven.” Deze beeldspraak deed me versteld staan.

“God is één, maar niet eenzaam. Vader’, ‘Zoon’, ‘Heilige Geest’ zijn niet zomaar namen die modaliteiten van “goddelijk zijn” aanduiden. Zij onderscheiden zich van elkaar in hun relaties van oorsprong: ‘Het is de Vader die verwekt, de Zoon die verwekt wordt en de Heilige Geest die voortkomt. De goddelijke Eenheid is Drie-enig.” Met andere woorden, de Personen van de Drie-eenheid zijn onafhankelijk en uniek, elk met de eigen suprematie en aparte functie, maar elk ook deel uitmakend van een symbiotische verbinding en interafhankelijke stroom die het mogelijk maakt Gods alomtegenwoordige aanwezigheid te ervaren.

Maar toen kwam er een andere vraag naar boven: Wat heeft dit begrip van de Drievuldigheid met mijn leven te maken? Waarom moet ik iets over de Drie-eenheid weten?

Wel goede vrienden, ik geloof dat wij zijn als die kleine steekjes in dit grote weefsel van God, die samen dat prachtige ontwerp vormen met al zijn kleur en creativiteit, en zo de Kerk vormen. Een kleurrijke uitdrukking van de trinitaire eenheid, communie en relatie die zichtbaar is voor allen die op deze aarde leven. Elke steek van het ontwerp telt om dit weefsel van God zichtbaar te maken voor hen die niet in staat zijn deze verbondenheid en communie te zien en waartoe elke christen geroepen is om die te weerspiegelen zolang hij of zij op aarde is. Elke daad van naastenliefde en vriendelijkheid vestigt dit dogmatisch mysterie dat werkelijk leeft en niet slechts een fictie van onze verbeelding is om de Kerk te beschermen tegen allerlei ketterijen. Wij zijn de levende steken geroepen om dat ene grote weefsel van God aantrekkelijk te maken waarin wij deze trinitaire vrede en eenheid ervaren.

Laten wij bij onze deelname aan deze Eucharistie om deze genade vragen, opdat wij het grootse ontwerp van kleur en creativiteit mogen blijven, dat ieder van ons geroepen is te zijn om uiteindelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest te prijzen. Amen.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven