H. Kruis

Terug naar overzicht

H. Kruis

Broederschap van het Heilig Kruis

De Broederschap van het Heilig Kruis in Sint-Paulus zag het levenslicht in 1790. Ter gelegenheid van het feest van de Kruisverheffing organiseert deze broederschap jaarlijks een plechtige eucharistieviering. 

Dit feest, dat oorspronkelijk gevierd werd op 13 september, werd daarna verplaatst naar 14 september. Het herdenkt de kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem op 13 september 335 evenals de “vinding” van het Heilig Kruis door de heilige Helena. Het voornaamste onderdeel van deze feestviering was het tonen van het Kruishout als teken van verlossing door Christus. Van oorsprong is het een dag van dank en jubel in tegenstelling tot Goede Vrijdag waarop de Kerk vooral Christus lijden en dood herdenkt.

Tijdens de jaarlijkse viering in onze kerk is er gelegenheid tot verering van de reliek van de Heilige Doorn. De prior van het Antwerpse dominicanenklooster, magister Cornelius van Ertborn ontving die doorn in 1548 van de Franse koning Hendrik II van Valois. Hij zou afkomstig zijn van de doornenkroon die door bemiddeling van Lodewijk de Heilige van Frankrijk door dominicanen van Constantinopel naar Parijs werd gebracht.

In ons maandblad PaulLus van september 2020 verscheen een bijdrage over de Kruisverheffing. In het Sint-Pauluskrantje van juni 2017 brachten we een volledig historisch artikel over het verhaal van de doornenkroon en onze doorn.

Het bestuur berust bij Hugo Stevens, Erwin Vandecauter, Leo Van Achter en Ludo Beersmans (hoofdman), bijgestaan door Gui Van Gorp.

Voor meer info, mail naar HeiligKruis@sintpaulusantwerpen.be

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven