Muziek Plan je bezoek 11 juli 2024 | 14:00

Gaude (kloosterklanken)

In augustus komt ‘Laus Polyphoniae’, het festival voor oude muziek, weer naar Sint-Paulus. Om in de ‘stemming’ te komen plaatst organisator AMUZ van 7 juni tot eind augustus de klankinstallatie GAUDE in onze pandgang. Met GAUDE, ontwikkeld door Rudy Knoops in opdracht van de Alamire Foundation, beleef je gregoriaans en polyfonie op een andere manier.

Een reeks luidsprekers zijn geplaatst op 2,2 meter hoogte en over de hele lengte van de pandgang. Wanneer je door de gang wandelt, hoor je een processie van monniken passeren terwijl ze een gregoriaanse hymne zingen. Daarnaast wordt in deze immersieve klankervaring met het meerstemmige Agnus Dei uit Du Fay’s Missa Ecce Ancilla Domini ook de complexe textuur en de gelaagdheid van de polyfonie ontrafeld.

GAUDE, de naam van de klankinstallatie, verwijst naar het processielied op tekst van Gilles Carlier (†1472) en muziek van Guillaume Du Fay (†1474), dat de basis vormt. Deze hymne komt uit de eerste vespers van de Recollectio Festorum Beata Marie Virginis, de feestbundel ter ere van de heilige Maagd Maria, die zijn oorsprong vindt in het 15de-eeuwse Kamerijk (Cambrai).

Het officie herdenkt Maria in zes feesten: haar ontvangenis, haar geboorte, de Annunciatie, de Visitatie, Lichtmis en de Tenhemelopneming. De tekst van de hymne luidt als volgt: “Gaude redempta plebsque caelicola festa Mariae. Iubila voce mente tripudia cantica psalle.” (Verheug u, verlost volk en hemelbewoner, het zijn de feesten van Maria. Laat uw stem juichen, laat uw geest dansen, hef liederen aan).

Met GAUDE laat de Alamire Foundation deze muzikale rituelen opnieuw weerklinken in een virtuele wereld, gebaseerd op het
wetenschappelijk onderzoek van musicologe en senior fellow bij de Alamire Foundation, Barbara Haggh-Huglo, naar het officie en de gezangen van Du Fay. Het muzikale erfgoed van de Lage Landen wordt hierdoor opnieuw springlevend.

Praktisch:
– tot 31 augustus in de pandgang van de Sint-Pauluskerk, van 14u tot 17u
– prijs: toegang tot de installatie is begrepen in de toegangsprijs tot de kerk. Op vertoon van een ticket voor een concert van Laus Polyphoniae 2024 kun je de installatie gratis bezoeken.
– voor meer informatie: www.amuz.be en www.alamirefoundation.org

Deel deze activiteit

Facebook Twitter

Praktische info

Date:

11 juli 2024 | 14:00