Sint-Paulus Academie & Redactie 8 oktober 2023 | 15:00

Lezing

Nadat de laatste zusters het zwartzusterklooster verlieten, kreeg het klooster een nieuwe bestemming. Voor twee portretten van dominicanen, rectoren in het klooster, die jaren in het klooster hingen, werd op initiatief van de Sint-Paulusvrienden een bruikleenovereenkomst gesloten tussen het bisdom en de kerkraad. De restauratie van deze twee schilderijen werd betaald door de Sint-Paulusvrienden. Nu hangen ze te blinken in ’t Schooltje.

Sint-Paulusvrienden vzw is de vereniging die het onthaal verzorgt in de Sint-Pauluskerk. Een 35-tal vrijwilligers staat de bezoekers van de kerk te woord, geeft toelichting bij het patrimonium en verzorgt rondleidingen. De werking wordt hoofdzakelijk gefinancierd door het lidmaatschap van steunende leden. Als dank voor hun steun worden de leden uitgenodigd op de voorstelling van de twee schilderijen in ’t Schooltje.

Iedereen is echter welkom op deze voorstelling. Het is een uitgelezen kans om de achtergrond van de schilderijen te ontdekken. Er zal ook een virtuele rondleiding door het zwartzusterklooster getoond worden op groot scherm. Bij een hapje en een drankje achteraf kan de werking van de Sint-Paulusvrienden besproken worden en krijgen de bezoekers die het wensen de kans om steunend lid te worden van de vereniging. Dit kan al vanaf een jaarlijks minimumbedrag van 20€.

Programma:

  • Korte historiek van het zwartzusterklooster door Walter Geluyckens
  • Restauratieverslag en duiding van de rectoren door Greet Smets
  • Virtuele rondgang door het zwartzusterklooster door Eugeen Bressinck en Joris Reymer
  • Iedereen is welkom, maar wel graag uw aanwezigheid bevestigen (vóór 1 oktober) via sintpaulusvrienden@sintpaulusantwerpen.be

Deel deze activiteit

Facebook Twitter

Praktische info

Date:

8 oktober 2023 | 15:00