Parochie & Liturgie Plan je bezoek Tentoonstellingen en evenementen 13 augustus 2022 | 19:00

Nacht van de Kerken

Net voor Moederkesdag vindt de elfde editie van de ‘Nacht van de Kerken’ plaats. Thema dit jaar is ‘Oecumene: samen kerk’. Bij Sint-Paulus zorgen we voor een bijzondere opendeurdag met een exotische spraaksymfonie.

Onze drie Indische predikbroeders bidden dagelijks met hun kloostergemeenschap – die verder bestaat uit twee Vlamingen, een Congolees en een Waal – het avondgebed in het Nederlands. Maar op zaterdag 13 augustus laten ze ons kennismaken met twee andere talen. De eerste is het Malayalam, de taal van Kerala, één van de 23 (!) officiële talen van India. De tweede is het Syriac, dat is geen Indiase taal, maar de Syro-Malabarkerk gebruikt ze in de liturgie omdat er lang geleden een nauwe connectie was tussen de twee gemeenschappen, zo legt broeder Kiran ons uit.

De drie Indische broeders die nu in het Antwerpse dominicanenklooster – een huis aan de Veemarkt – wonen, behoorden oorspronkelijk alle drie tot de Syro-Malabarkerk. ‘Maar toen we toetraden tot de orde van de dominicanen, werden we ‘opgevoed’ in de Latijnse traditie’, aldus Kiran. De broeders zullen de Ramscha dus bidden in twee talen, Ramscha is de naam voor vespers in de Syro-Malabarkerk. Om het nog wat ingewikkelder te maken: ‘Malabarchristenen’ is een andere naam voor ‘Thomaschristenen’. Volgens de overlevering werd hun kerk door de apostel Thomas gesticht rond 50 na Christus. De deelstaat Kerala in het zuiden van India, het hart van de Syro-Malabarkerk, telt circa vijf miljoen christenen.

Iedereen is welkom om deel te nemen aan dit avondgebed. Samen bidden vanuit verschillende tradities en in verschillende talen, betekent ‘samen kerk vormen’. Op die manier wordt het thema van deze ‘Nacht’ in praktijk gebracht.

Praktisch:

De kerk is open van 19u tot 23u, gratis.
Een gebedsmoment duurt een 20-tal minuten. We starten om 19u15 in het koorgestoelte. Om 21 uur krijgen we een herhaling.
Na de gebedsdienst kunnen we telkens luisteren naar een uniek klank- en zangmoment door Valerie Van Roey. Wie haar een paar jaar geleden mocht beluisteren tijdens de Museumnacht, weet dat zij met haar klankschalen en stem een uitzonderlijk boeiende sfeer weet te creëren.

 

Deel deze activiteit

Facebook Twitter

Praktische info

Date:

13 augustus 2022 | 19:00