Parochie & Liturgie Sint-Paulus Academie & Redactie 8 februari 2023 | 18:00

Studium Generale Ateliers

Albertus Magnus (1200-1280) was een van de stichters van het Studium Generale van de dominicanen. Hij was professor theologie aan de Sorbonne, waar Thomas van Aquino zijn student was en beoefende ook filosofie, natuurkunde, biologie, wiskunde en geldt als Doctor Universalis. Volgens hem schijnt het Lumen Naturale, het goddelijk licht van het inzicht in ieder mens.

Het Studium Generale in Antwerpen knoopt aan bij zijn idealen van kritische reflectie, open debat en honger naar kennis van de wereld en de mensen, waarin God zich openbaart.

De ‘ateliers’ op woensdag:

De ateliers worden op woensdag georganiseerd in de geest van Albertus Magnus. Door kritische reflectie en open debat worden belangrijke thema´s van het geloof genuanceerd besproken. Een of meerdere sprekers lichten het thema toe. Daarna volgt een ronde tafel in de dominicaanse geest van openheid, intellectuele verdieping en tolerantie. Moeilijke thema´s worden niet uit de weg gegaan en verschillende houdingen en standpunten komen aan bod in deze geest. De benaming “atelier”, verwijst ook in het Nederlands naar een werkplaats waar iets in opbouw is, aan iets gewerkt wordt met diverse bijdragen van alle deelnemers.

‘Atelier’ op woensdag 8 februari:

‘Kunnen we nog over God spreken? Cultuurchristendom, identitair christendom en religieus christendom’ door em. prof. Guido Vanheeswijck (UA)

Heeft God definitief afgedaan? Religie en geloof in een post-christelijke maatschappij, gebaseerd op zijn boek ‘Onbeminde gelovigen, waarom we religieus blijven’ (Polis 2019), met een aanvulling aan de hand van René Girard’s visie op het christendom.

Programma:

17u: (stipt) dominicaans avondgebed in de kerk
17u20: broodjes en koffie in crypte

18u: begin atelier

Praktisch:

Inschrijven ten laatste 5 dagen voor elk atelier via studiumgenerale@outlook.be met vermelding van datum en aantal personen aub.

Alvast dank voor uw vrijwillige bijdrage!

Deel deze activiteit

Facebook Twitter

Praktische info

Date:

8 februari 2023 | 18:00

Venue

Crypte (ingang via tuin Sint-Paulusstraat)
Sint-Paulusstraat 22
Antwerpen, 2000 België
+ Google Map