Parochie & Liturgie Sint-Paulus Academie & Redactie 16 november 2022 | 18:00

Studium Generale Ateliers

Albertus Magnus (1200-1280) was een van de stichters van het Studium Generale van de dominicanen. Hij was professor theologie aan de Sorbonne, waar Thomas van Aquino zijn student was en beoefende ook filosofie, natuurkunde, biologie, wiskunde en geldt als Doctor Universalis. Volgens hem schijnt het Lumen Naturale, het goddelijk licht van het inzicht in ieder mens.

Het Studium Generale in Antwerpen knoopt aan bij zijn idealen van kritische reflectie, open debat en honger naar kennis van de wereld en de mensen, waarin God zich openbaart.

De ‘ateliers’ op woensdag:

De ateliers worden op woensdag georganiseerd in de geest van Albertus Magnus. Door kritische reflectie en open debat worden belangrijke thema´s van het geloof genuanceerd besproken. Een of meerdere sprekers lichten het thema toe. Daarna volgt een ronde tafel in de dominicaanse geest van openheid, intellectuele verdieping en tolerantie. Moeilijke thema´s worden niet uit de weg gegaan en verschillende houdingen en standpunten komen aan bod in deze geest. De benaming “atelier”, verwijst ook in het Nederlands naar een werkplaats waar iets in opbouw is, aan iets gewerkt wordt met diverse bijdragen van alle deelnemers. U vindt het volledige programma voor 2022 hier.

‘Atelier’ op woensdag 16 november:

Het Evangelie volgens Lucas door Patrick Lens o.p. (dominicanenklooster Brussel), ingeleid door Leo Vereecken, Sint-Paulusvrienden.

Het Studium Generale laat aan het einde van ieder kerkelijk jaar licht schijnen op het evangelie van dat jaar en doet daarvoor beroep op Patrick Lens, professor fundamentele theologie en psychotherapeut (Gestalt) die zich laat inspireren door de helende kracht van het Evangelie. Wij refereren dikwijls naar ‘het Evangelie’, maar er zijn er natuurlijk vier die slechts gedeeltelijk overlappen en elk hun eigenheid hebben en andere klemtonen leggen of zich zelfs tegenspreken. Tussen het oudste evangelie van Marcus en het jongste van Johannes situeren zich Mattheüs en Lucas. Mattheüs gaat door als het meest joodse evangelie. Lucas wordt wel eens het evangelie voor de heidenen genoemd.

Van het Lucas evangelie wordt ook gezegd gezegd dat het het mooiste en literair rijkste evangelie is met het Magnificat, de verhalen van de verloren zoon, van de barmhartige Samaritaan, van Zaccheüs, van de Emmaüsgangers en van de kindheid van Jezus, die allen alleen bij Lucas voorkomen. Ook vrouwen spelen een belangrijke rol bij Lucas, zo leerden we uit het eerste atelier. Het zijn vreugdevolle verhalen die de Blijde Boodschap concreet maken.

Maar voor Patrick Lens o.p. gaat deze eerder bloemige en zoeterige lezing voorbij aan het fundamenteel confronterende en schokkende gehalte van dit evangelie. Vooreerst is het een evangelie voor de armen, want ‘hen behoort her rijk der hemelen’ (Luc 6:20). Hoe moeten we dan arm zijn of worden? Voor God staan als arm, nietig en nederig? Alles weggeven aan de armen? Komt de ‘hardwerkende middenklasse’ niet in aanmerking?

Lucas wordt ook het evangelie van barmhartigheid genoemd. De barmhartigheid die Jezus preekt is echter wel erg uitdagend. Wordt in de verloren zoon de oudste, plicht-vervullende zoon niet onrechtvaardig behandeld? En wat is er met Zaccheüs, die onrechtvaardige tollenaar? Gods’ barmhartigheid lijkt erg onrechtvaardig! Die spanning tussen barmhartigheid en rechtvaardigheid is confronterend. Kan ze ook bevrijdend en helend werken?

Programma:

17u: (stipt) dominicaans avondgebed in de kerk
17u: broodjes en koffie
18u: begin atelier
20u: drankje en versnapering

Praktisch:

Inschrijven ten laatste 5 dagen voor elk atelier via studium@dominicanen.be met vermelding van datum en aantal personen aub.

Alvast dank voor uw vrijwillige bijdrage!

Deel deze activiteit

Facebook Twitter

Praktische info

Date:

16 november 2022 | 18:00