Parochie & Liturgie Sint-Paulus Academie & Redactie 14 december 2022 | 18:00

Studium Generale Ateliers

Albertus Magnus (1200-1280) was een van de stichters van het Studium Generale van de dominicanen. Hij was professor theologie aan de Sorbonne, waar Thomas van Aquino zijn student was en beoefende ook filosofie, natuurkunde, biologie, wiskunde en geldt als Doctor Universalis. Volgens hem schijnt het Lumen Naturale, het goddelijk licht van het inzicht in ieder mens.

Het Studium Generale in Antwerpen knoopt aan bij zijn idealen van kritische reflectie, open debat en honger naar kennis van de wereld en de mensen, waarin God zich openbaart.

De ‘ateliers’ op woensdag:

De ateliers worden op woensdag georganiseerd in de geest van Albertus Magnus. Door kritische reflectie en open debat worden belangrijke thema´s van het geloof genuanceerd besproken. Een of meerdere sprekers lichten het thema toe. Daarna volgt een ronde tafel in de dominicaanse geest van openheid, intellectuele verdieping en tolerantie. Moeilijke thema´s worden niet uit de weg gegaan en verschillende houdingen en standpunten komen aan bod in deze geest. De benaming “atelier”, verwijst ook in het Nederlands naar een werkplaats waar iets in opbouw is, aan iets gewerkt wordt met diverse bijdragen van alle deelnemers. U vindt het volledige programma voor 2022 hier.

‘Atelier’ op woensdag 14 december:

‘De mystiek van Meister Eckhart, mede in het licht van Kerstmis.’ door Marcel Braekers o.p. (Filosofenfontein Heverlee), ingeleid door Herman Wouters, Kapel van
O.L.V. van de Rozenkrans.

Deze dominicaan uit de 13de eeuw, die volgens sommige bronnen de leerstoel van Albertus Magnus aan het Studium Generale in Keulen bekleedde, was lange tijd in de vergetelheid geraakt. Doorheen de eeuwen was de receptie van zijn werk erg controversieel. In de 19de en 20ste eeuw werd hij opnieuw ontdekt. Zijn mystiek heeft vandaag een verbazingwekkende actualiteit voor mensen die opnieuw naar God zoeken op een authentieke wijze. In zijn tijd ging hij door als een vriend en beschermer van het eenvoudige volk, de theologisch onontwikkelde leken, die zich verzetten tegen de bevoogding door de theologen en tegen de verwereldlijking van de clerus. Zijn mystiek is tegelijk eenvoudig en uiterst uitdagend. In zijn kerstpreken benadrukt hij dat Kerstmis de Godsgeboorte in de mensenziel betekent. Het één woorden met God moet de voortdurende aspiratie van gelovigen zijn.

Programma:

17u: (stipt) dominicaans avondgebed in de kerk
17u: broodjes en koffie in crypte

18u: begin atelier
20u: kerstreceptie om het studiumjaar af te sluiten

Praktisch:

Inschrijven ten laatste 5 dagen voor elk atelier via studium@dominicanen.be met vermelding van datum en aantal personen aub.

Alvast dank voor uw vrijwillige bijdrage!

Deel deze activiteit

Facebook Twitter

Praktische info

Date:

14 december 2022 | 18:00