Parochie & Liturgie Sint-Paulus Academie & Redactie 4 oktober 2023 | 18:00

Studium Generale Ateliers – geannuleerd

Albertus Magnus (1200-1280) was een van de stichters van het Studium Generale van de dominicanen. Hij was professor theologie aan de Sorbonne, waar Thomas van Aquino zijn student was en beoefende ook filosofie, natuurkunde, biologie, wiskunde en geldt als Doctor Universalis. Volgens hem schijnt het Lumen Naturale, het goddelijk licht van het inzicht in ieder mens.

Het Studium Generale in Antwerpen knoopt aan bij zijn idealen van kritische reflectie, open debat en honger naar kennis van de wereld en de mensen, waarin God zich openbaart.

De ‘ateliers’ op woensdag:

De ateliers worden op woensdag georganiseerd in de geest van Albertus Magnus. Door kritische reflectie en open debat worden belangrijke thema´s van het geloof genuanceerd besproken. Een of meerdere sprekers lichten het thema toe. Daarna volgt een ronde tafel in de dominicaanse geest van openheid, intellectuele verdieping en tolerantie. Moeilijke thema´s worden niet uit de weg gegaan en verschillende houdingen en standpunten komen aan bod in deze geest. De benaming “atelier”, verwijst ook in het Nederlands naar een werkplaats waar iets in opbouw is, aan iets gewerkt wordt met diverse bijdragen van alle deelnemers.

‘Atelier’ op woensdag 4 oktober:

‘De Mariadogma’s – een historische, theologische en existentiële lezing’ door prof. dr. Kristof Struys.

Vier mariale dogma’s komen aan bod: goddelijke moederschap, maagdelijkheid, onbevlekte ontvangenis, tenhemelopneming. Hoe zijn ze verankerd in de bijbel? Welke betekenis hebben ze voor het geloof? Hoe kijken we vandaag aan tegen deze ‘dogma’s’?

Maria als moeder Gods, onbevlekt ontvangen, ten allen tijde maagdelijk, ten hemel opgenomen, heeft een centrale rol in het katholieke geloof en in het bijzonder in de dominicaanse traditie. Maar haar betekenis is niet te vatten in uitsluitend dogmatische termen. In haar schoot vond de incarnatie plaats waardoor God mens kon worden en tot ons kon komen. Met Prof Struys onderzoeken we naar aanleiding van de Maria octaaf, oorsprong en de ontwikkeling van het geloof in Maria als eerste onder de heiligen. Alleen met Maria kunnen we het Christus geheim doorgronden. Mariologie en Christologie zijn in de katholieke theologie complementair en niet contradictorisch zoals de vroegere protestantse theologie het wilde Fides et Ratio, geloof en rede. In dit atelier zal het geloof en het mysterie primeren. Maar dat sluit kritische vragen niet uit natuurlijk.

Programma:

18u: (stipt) dominicaans avondgebed in de kerk
18u20: broodjes en koffie in crypte

19u: begin atelier

Praktisch:

Inschrijven ten laatste 5 dagen voor elk atelier via studiumgenerale@outlook.be met vermelding van datum en aantal personen aub.

Alvast dank voor uw vrijwillige bijdrage!

Deel deze activiteit

Facebook Twitter

Praktische info

Date:

4 oktober 2023 | 18:00

Venue

Crypte (ingang via tuin Sint-Paulusstraat)
Sint-Paulusstraat 22
Antwerpen, 2000 België
+ Google Map