Parochie & Liturgie Sint-Paulus Academie & Redactie 22 november 2023 | 18:00

Studium Generale Ateliers

Albertus Magnus (1200-1280) was een van de stichters van het Studium Generale van de dominicanen. Hij was professor theologie aan de Sorbonne, waar Thomas van Aquino zijn student was en beoefende ook filosofie, natuurkunde, biologie, wiskunde en geldt als Doctor Universalis. Volgens hem schijnt het Lumen Naturale, het goddelijk licht van het inzicht in ieder mens.

Het Studium Generale in Antwerpen knoopt aan bij zijn idealen van kritische reflectie, open debat en honger naar kennis van de wereld en de mensen, waarin God zich openbaart.

De ‘ateliers’ op woensdag:

De ateliers worden op woensdag georganiseerd in de geest van Albertus Magnus. Door kritische reflectie en open debat worden belangrijke thema´s van het geloof genuanceerd besproken. Een of meerdere sprekers lichten het thema toe. Daarna volgt een ronde tafel in de dominicaanse geest van openheid, intellectuele verdieping en tolerantie. Moeilijke thema´s worden niet uit de weg gegaan en verschillende houdingen en standpunten komen aan bod in deze geest. De benaming “atelier”, verwijst ook in het Nederlands naar een werkplaats waar iets in opbouw is, aan iets gewerkt wordt met diverse bijdragen van alle deelnemers.

‘Atelier’ op woensdag 22 november:

“Jongvolwassenen en religiositeit” met Luk Vanlanduyt (ingeleid door Chris Claessens)

In het onderzoek van de KU Leuven werd geprobeerd om religiositeit en levensbeschouwing(en) bij jongeren in kaart te brengen, zowel aan de hand van een uitgebreide enquête als gesprekken met jongvolwassenen. De respondenten komen uit het hoger katholiek onderwijs. Welke rol speelt zingeving en levensbeschouwing bij hen? En wat is de rol van onderwijs, gezin en grootouders, verenigingen, kerkgebeuren? De uitgebreide analyse toont enkele merkwaardigheden die we willen toelichten tijdens deze avond.

We kijken naar vragen zoals: In welke mate staan jongeren open voor levensbeschouwing op zich? Welke impact hebben ouders en grootouders op levensbeschouwing? Hoe zit het met onverschilligheid? En openheid voor andere levensbeschouwingen? Wat kunnen we hieruit leren voor de toekomst, zowel als ouders, als grootouder en als maatschappij? Brengen jongvolwassenen een nieuwe horizon binnen het levensbeschouwelijk landschap en welke houding kunnen we daar tegenover nemen?

Programma:

18u: (stipt) dominicaans avondgebed in de kerk
18u20: broodjes en koffie in crypte

19u: begin atelier

Praktisch:

Inschrijven ten laatste 5 dagen voor elk atelier via studiumgenerale@outlook.be met vermelding van datum en aantal personen aub. U kunt uw bijdrage van 10 € p.p. reeds vooraf storten op Studium Generale Albertus Magnus – IBAN BE59 0689 4494 4826. Of u kan ter plaatse betalen met cash of met kaart.

 

Deel deze activiteit

Facebook Twitter

Praktische info

Date:

22 november 2023 | 18:00

Venue

Crypte (ingang via tuin Sint-Paulusstraat)
Sint-Paulusstraat 22
Antwerpen, 2000 België
+ Google Map