Parochie & Liturgie Sint-Paulus Academie & Redactie 18 mei 2022 | 18:00

Studium Generale Ateliers

Albertus Magnus (1200-1280) was een van de stichters van het Studium Generale van de dominicanen. Hij was professor theologie aan de Sorbonne, waar Thomas van Aquino zijn student was en beoefende ook filosofie, natuurkunde, biologie, wiskunde en geldt als Doctor Universalis. Volgens hem schijnt het Lumen Naturale, het goddelijk licht van het inzicht in ieder mens.

Het Studium Generale in Antwerpen knoopt aan bij zijn idealen van kritische reflectie, open debat en honger naar kennis van de wereld en de mensen, waarin God zich openbaart.

De ‘ateliers’ op woensdag:

De ateliers worden op woensdag georganiseerd in de geest van Albertus Magnus. Door kritische reflectie en open debat worden belangrijke thema´s van het geloof genuanceerd besproken. Een of meerdere sprekers lichten het thema toe. Daarna volgt een ronde tafel in de dominicaanse geest van openheid, intellectuele verdieping en tolerantie. Moeilijke thema´s worden niet uit de weg gegaan en verschillende houdingen en standpunten komen aan bod in deze geest. De benaming “atelier”, verwijst ook in het Nederlands naar een werkplaats waar iets in opbouw is, aan iets gewerkt wordt met diverse bijdragen van alle deelnemers. U vindt het volledige programma voor 2022 hier.

‘Atelier’ op woensdag 18 mei:

‘Is het Nieuw Testament vrouwonvriendelijk? De vrouwen spelen een belangrijke rol in de evangelies, niet in het minst in het verrijzenisverhaal. De dialogen die Jezus voert met vrouwen zijn ook veelbetekenend. Maar onder de twaalf is geen enkele vrouw. In Paulus 1 Kor 14 en 1 Tim 2 staan de beruchte “zwijgteksten” waaraan vele vrouwen zich vandaag ergeren. Was Paulus een “vrouwenhater”? We gaan hiervoor te rade bij professor Reimund Bieringer van de KU Leuven, internationaal bekend exegeet van het Nieuw Testament.

Programma:

17u: (stipt) dominicaans avondgebed in de kerk
17u20: broodjes en koffie
18u: begin atelier
20u: drankje, versnapering en napraten

Praktisch:

Inschrijven ten laatste 5 dagen voor elk atelier via studium@dominicanen.be met vermelding van datum en aantal personen aub.

Alvast dank voor uw vrijwillige bijdrage!

 

Deel deze activiteit

Facebook Twitter

Praktische info

Date:

18 mei 2022 | 18:00