Een zingende koorknaap

Een hemelgat

gepost op: 8 november 2022

Wie in onze kerk naar boven kijkt, merkt sterren op het gewelf. De sterren zijn er om functionele en esthetische redenen aangebracht. Ze geven een stukje hemel weer en bedekken gaten in het gewelf.

Vanop de zolder konden de sterren verwijderd worden. Touwen werden door de openingen naar beneden gelaten, in de kerk werd aan de touwen een zitplankje bevestigd. Daarop kon iemand plaats nemen en naar boven worden gehesen. Zo kon er een herstelling aan de ramen of muren gebeuren.

Na de brand van 1968 werd de verbrande houten zoldering vervangen door een betonnen zoldering, de sterren staan nog steeds in het gewelf maar zitten nu vast in het beton.

Wie naar het hemelse gewelf kijkt, merkt boven het vieringaltaar een rond luik op. Werd dit luik gebruikt voor het optakelen van materiaal, een hijsgat om bouwmateriaal voor herstellingen aan gewelven of daken naar de zolder te brengen of was dit een “ hemelgat”.

Sinds de 13de eeuw kende een aantal kerken de traditie om met Hemelvaart een beeld van de verrezen Christus in processie door de kerk te dragen. Onder het zingen van het antifoon Ascendo ad patrem ( ‘Ik stijg op naar de vader’) werd het beeld naar boven getrokken tot het in het gewelf verdween. Met Pinksteren kon dan weer een gebeeldhouwde of levende duif door het hemelgat naar buiten. In sommige kerken liet men tijdens de advent een zingende koorknaap als engel Gabriël naar beneden dalen.

Zouden de dominicanen het luik in het gewelf van de Sint-Pauluskerk voor de liturgie gebruikt hebben, we weten het niet. In het luik hangt nu een lichtarmatuur.

lezing op 23 april, 19u - dagboek over het beleg en de inname van de stad in 1629’

Michaël Ophovius, bisschop van ’s-Hertogenbosch

gepost op: 12 april 2024

Augustus 1629. Prins Frederik Hendrik ligt met zijn Staatse troepen al drie maanden voor de poorten van ’s-Hertogenbosch. Terwijl de stad onder vuur ligt, houdt bisschop Michaël Ophovius een dagboek bij. In het Latijn tekent…

Lees meer

gratis toegang

Trage Sint-Paulus

gepost op: 09 april 2024

Zaterdag 13 april gaan vier Antwerpse monumentale kerken en vier Antwerpse musea in slow motion. Missie: mensen helpen om zelf het plezier van kijken naar en houden van kunst te ontdekken. Rustig aan, tijdens Slow…

Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven