Geen kosten en wierden er gespaard

Rond den Heerd

gepost op: 30 januari 2024

Guido Gezelle en zijn mederedacteurs van Rond den Heerd hebben ons al een paar keren op het goede pad gezet tijdens onze opzoekingen. Guido en zijn gezellen schreven in de tweede helft van de 19de eeuw een leer -en leesblad voor alle lieden. Het blad werd uitgegeven in Brugge van 1865 tot 1902 en bevat veel educatief en religieus nieuws uit alle provincies, dankzij de ingezonden brieven van talrijke lokale correspondenten.

De foto die bij dit bericht hoort, rust in ons archief. Hij toont onze barokke preekstoel nog in volle glorie en feestelijke versieringen, zoals een wimpel waarop we enkele woorden kunnen ontcijferen, Claras Rosarii Victorias. Enkele letters zijn met grotere hoofdletters geschreven dan de andere, wat doet vermoeden dat het een chronogram is, een tekst die een jaartal verbergt. Bloemenguirlandes hangen tussen de zuilen en vaandels van broederschappen completeren het feestelijke plaatje. Spijtig dat de stoelenzetster die dag net in staking was, vanwege aanslepende onderhandelingen met de kerkfabriek.

De Antwerpse Sint-Pauluskerk en haar geschiedenis kwam regelmatig aan bod in Rond den Heerd en in een editie van 1873 wijdde de redactie een artikel aan de feestelijkheden van een paar jaar eerder in onze kerk. Daarom kunnen we onze foto precies dateren en toewijzen aan een bepaalde gebeurtenis. Rond den Heerd schreef:

“Met den Roozenkrans-zondag van ’t jaar 1871 vierde men in de Antwerpsche Sint-Pauluskerk de 300-jarige jubelfeeste der oprechting van ’t broederschap van onze lieve vrouw van den Roozenkrans. Geen kosten en wierden er gespaard, ’t gene pleegt te zijn op sint Paulus prochie”. We hadden blijkbaar toen ook al de reputatie om er een lap op te geven tijdens feestelijkheden. De redacteur gaat een tijdje verder in lyrische bewoordingen en we pikken hem een eindje verder weer op:

“Aan elken pilaar prijkte eene kostelijke vane, waaronder verscheide nieuw gemaakt waren. Van de hoogten des gewelfs daalden zwierige bloemenkranzen die aan de kapiteelen der pilaren samenvloeiden”. Schoon gezegd. Wat verder lezen we: “Boven op den preekstoel las men het volgende jaarschrift: praeDICaMUs VobIs CLaras rosarII VICtorIas”, wij verkondigen de schitterende overwinningen van de rozenkrans.

Hopla, zo kennen we meteen de volledige tekst op onze foto én kunnen we aan de hand van de som van de hoofdletters het jaartal bepalen: 1871. Hartelijk dank, Brugse collega’s van anderhalve eeuw geleden!

verkeerd Engels

Bidden voor het eten

gepost op: 18 juni 2024

Eerder kon u al in Paullus lezen dat de toren van onze kerk regelmatig bezocht wordt door slechtvalken, roofvogels die nesten op grote hoogte. In de vrije natuur zijn dat rotswanden, in dichtbevolkte gebieden meestal…

Lees meer

haka-gewijs

Duivel beduveld

gepost op: 11 juni 2024

Tijdens Slow Art Day deelden de bezoekers hun visie over onze preekstoel met de gidsen. Dat leidde af en toe tot grappige gesprekken, zeker wanneer bezoekers noch gidsen het antwoord op een vraag kenden. Verschillende…

Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven