en het thema 'studie'

Studiedag van de Vlaamse Lekendominicanen in Sint-Paulus

gepost op: 14 december 2021

In het vormingsprogramma voor Vlaamse Lekendominicanen stond zaterdag 11 december het thema ‘studie’ op het programma. De vorming is opgebouwd rond de vier pijlers van de dominicaanse spiritualiteit: gebed, studie, verkondiging en gemeenschap. In november maakte Bernard de Cock o.p. de cursisten wegwijs in de pijler ‘gebed’. Voor de pijler ‘studie’ trokken we naar de Sint-Pauluskerk in Antwerpen waar de Nederlandse dominicaan Stefan Mangnus de studaxen liet kennismaken met zijn medebroeder, Thomas van Aquino (1224/1225 – 1274), heilige en kerkleraar.

Mangnus vertelde over diens leven en werk en over de ‘doorwerking’ van Thomas in de latere eeuwen. Stefan Mangnus onderstreepte hierbij dat Thomas in vorige eeuwen niet altijd correct en vaak onvolledig werd geciteerd en hoe hij herhaaldelijk slechts als autoriteit in functie van de kerkelijke leer werd opgevoerd. Pas na 1975 werd hij ‘herontdekt’ als middeleeuwse zoeker naar God en naar de waarheid. Bij deze zoektocht ging Thomas te rade bij Bijbelse bronnen en christelijke auteurs maar hij aarzelde daarbij niet om ook heidense, joodse en islamitische denkers te bestuderen en op hun merites te beoordelen.

In de namiddagsessie besprak Mangnus de pijler studie meer algemeen. Studie was en is belangrijk in een dominicaans leven. Dominicus stuurde zijn medebroeders al heel vroeg naar de intellectuele centra van zijn tijd. Hij wenste predikers te vormen die wisten waarover ze spraken. Zij moesten zich op academisch niveau vertrouwd maken met de Bijbel en de Kerkvaders. En al is de manier waarop dominicanen vandaag studeren heel verschillend, studie staat nog steeds centraal in de orde. Maar net zoals toen is studeren voor dominicanen en lekendominicanen geen doel op zich. Studeren staat altijd ten dienste van de verkondiging in al zijn vormen.

De studiedag werd afgesloten met een geleid bezoek aan de Sint-Pauluskerk. Met dank aan pastoor Didier, Caroline, Walter en alle anderen voor het gastvrij onthaal.

Annemie Deckers
voorzitter Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen

haka-gewijs

Duivel beduveld

gepost op: 11 juni 2024

Tijdens Slow Art Day deelden de bezoekers hun visie over onze preekstoel met de gidsen. Dat leidde af en toe tot grappige gesprekken, zeker wanneer bezoekers noch gidsen het antwoord op een vraag kenden. Verschillende…

Lees meer

zaterdag 27 juli, van 6u tot 18u, 12 uren non-stop muziek

Vexations

gepost op: 07 juni 2024

Met de uitvoering van Vexations in Sint-Paulus zorgen we voor drie primeurs. Voor zover we weten heeft nooit eerder één uitvoerder zich aan het project gewaagd en dan nog wel op verschillende instrumenten én op…

Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven