Wie is wie

Terug naar overzicht

Wie is wie

De dagelijkse leiding van ‘Muziek in Sint-Paulus’ wordt waargenomen door muziekdirecteur én titularis-organist, Bart Rodyns en coördinator van de administratie van Muziekkapel Sint-Paulus vzw, Inès Ducès.

Bart Rodyns

Bart Rodyns is sinds juni 2020 titularis-organist van het historische Van Haegen/Forceville orgel in onze kerk. Hij is professor aan de Fontys Hogeschool in Tilburg en artistiek directeur van het Euterpe Baroque Consort, ondertussen een vaste waarde in onze kerk. Ook tekent hij voor de artistieke programmatie van de Sint-Pauluskerk.

Uitgebreide bio

inès Ducès

bio volgt.

Bart Rodyns

Titularis-organist

organist@sintpaulusantwerpen.be

Raad van Bestuur

De raad van bestuur van de vzw bestaat uit: Inès Ducès (coördinator van de administratie), Leo Van achter (penningmeester), ntb (secretaris), pastoor Didier Croonenberghs, Madeleine Manderyck en Chris Claessens.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven