Wie is wie

Terug naar overzicht

Wie is wie

De dagelijkse leiding van ‘Muziek in Sint-Paulus’ wordt waargenomen door een driehoek die bestaat uit intendant/muziekdirecteur Wilfried Van den Brande, titularis-organist Bart Rodyns en Leo Vereecken, voorzitter van Muziekkapel Sint-Paulus vzw.

Wilfried Van den Brande

Wilfried Van den Brande is doctor in de kunsten en is als bas-bariton al meer dan 25 jaar thuis in de Sint-Pauluskerk. In 2013 werd hij intendant/muziekdirecteur na het emeritaat van toenmalig kapelmeester Frans Dubois. Onder Wilfrieds impuls werd ‘Muziekkapel Sint-Paulus’ een vzw die voor een sterke professionalisering van de muzikale activiteiten zorgde.

Uitgebreide bio.

Bart Rodyns

Bart Rodyns is sinds juni 2020 titularis-organist van het historische Van Haegen/Forceville orgel in onze kerk. Hij is professor aan de Fontys Hogeschool in Tilburg en artistiek directeur van het Euterpe Baroque Consort, ondertussen een vaste waarde in onze kerk. Samen met intendant Wilfried Van den Brande tekent hij voor de artistieke programmatie.

Uitgebreide bio

Leo Vereecken

Leo Vereecken volgde Paul Bistiaux op als voorzitter van de Muziekkapel in 2020. Hij brengt zijn ervaring als bestuurder van verschillende vzw’s mee, samen met zijn achtergrond als godsdienstwetenschapper en zijn kerkelijk engagement als bisschoppelijk gemandateerd voorganger in Antwerpen-Noord.

Leo Vereecken

Voorzitter Muziek in Sint-Paulus

muziek@sintpaulusantwerpen.be

Bart Rodyns

Titularis-organist

organist@sintpaulusantwerpen.be

Wilfried Van den Brande

Muziekdirecteur Muziek in Sint-Paulus

muziek@sintpaulusantwerpen.be

Raad van Bestuur

De raad van bestuur van de vzw bestaat uit: Leo Vereecken (voorzitter), Leo Van achter (penningmeester), ntb (secretaris), pastoor Didier Croonenberghs, Madeleine Manderyck, Ines Ducès en Chris Claessens.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven