Publicaties

januari 2022

Paullus: rustige standvastigheid

Wie de voorbije weken de, vooral politieke, vaudeville rond corona heeft gevolgd raden we aan zich het gezegde ‘erger u niet, verwonder u slechts’ ter harte te nemen. Wij, de redactie van Paullus, lieten ons in elk geval niet van de wijs brengen en vergasten u opnieuw op een stevige brok boeiend leesvoer ver weg van de waan van de dag. Vanaf dit jaar bent u er twee maanden mee zoet, maar geen nood want tussendoor houdt onze nieuwsbrief u op de hoogte van de actualiteit. Gelukkig nieuwjaar!

Download deze publicatie

december 2021

Paullus: Wedergeboorte

In dit nummer leest u over de link tussen benedictijnen en dominicanen in Antwerpen en ontdekken we dat ze in Kapellen ook een pilaartroon van Kerricx bezitten. Verder laten we een resem filosofisch-religieuze ideeën op u los en komen we tot de vaststelling dat Pasen niet kan zonder Kerstmis. Bij de laatste Paullus van het jaar wensen wij u een inspiratievolle kerst en een creatief 2022.

Download deze publicatie

november 2021

Paullus: Bach op Allerheiligen

Het muzikale aanbod van Sint-Paulus is overweldigend in november. Op Allerheiligen starten we met de Missa in G van Johann Sebastian Bach. De World Choir Games strijken ook neer in onze kerk. Daags na Wapenstilstand weerklinkt het geliefde requiem van Gabriel Fauré en tegen het einde van de maand hoort u de eerste editie van een nagelnieuwe vioolwedstrijd. Meer hierover en over andere wetenswaardigheden van uw kerk en parochie in de PaulLus van november.

Download deze publicatie
Paullus oktober 2021

oktober 2021

Paullus: Sint-Paulus, Quo Vadis

Is onze kerk meer dan een hoop, weliswaar mooie, stenen? Uiteraard hoor ik u zeggen. Moet ze niet vooral een tempel zijn waar de evangelische boodschap wordt uitgedragen en waar iedereen welkom is? Natuurlijk, hoor ik het in koor weerklinken. Twee sterke en boeiende verhalen in dit oktobernummer helpen u daarover na te denken én over de toekomst van onze kerk én onze parochiale entiteit.

Download deze publicatie

september 2021

Paullus: Perfect huwelijk

In het najaar haalt iedereen die van ver of dichtbij iets met muziek te maken heeft, alles uit de kast om de rol van Sint-Paulus als muziekkerk bij uitstek te bevestigen. Al is het wat dat betreft nooit echt stil geweest bij ons. Mooie klanken en liturgische beleving moeten daarbij elkaar versterken: veel muziek in de kerk, maar evenveel kerk in de muziek.

Download deze publicatie

juli 2021

Paullus: Met open armen

Na ‘the winter of discontent’, de zomer van de wedergeboorte. De verenigde heiligen en engelen in onze kerk hebben de corona-satan (bijna) klein gekregen. Onze kerkpoorten zwaaien open, Sint-Paulus wordt weer een religieuze, sociale en culturele ontmoetingsplaats als van oudsher.

Toegegeven, we lopen misschien iets te hard van stapel, maar toch. Sinds enkele weken kunnen gelovigen en andere bezoekers onze kerk weer elke zaterdag- en zondagnamiddag komen bewonderen of al biddend genieten van de unieke sfeer van Sint-Paulus. Uiteraard ook op zondagvoormiddag voor de mis. En op het ogenblik dat u dit leest, bent eveneens welkom op vrijdagnamiddag. Tenzij die heiligen en engelen hun greep lossen, wat ze voor zover wij weten niet van plan zijn. Wij ontvangen u in elk geval met open armen!

Download deze publicatie

juni 2021

Paullus: Daar is de lente, daar is de zon!

Melancholisch wegdromen bij Schubert, niks wat ik liever doe, maar ik zou beter opveren bij Ode an die Freude van Beethoven of uit mijn dak gaan bij Born to run van Bruce Springsteen , want de eeuwenoude stenen van onze stralende kerk trillen al weken van emotie en energie en alle heiligenbeelden hebben een gelukzalige glimlach om de lippen.

Daar heeft het dynamische volkje op en rond de redactievloer voor gezorgd. Frisse zestigers en zeventigers die weigeren de handdoek in de ring te gooien. Integendeel, samen met onze directiefreule, onze flamboyante muziekdirecteur en last but not least onze inspirerende pastoor, gaat Sint-Paulus in Antwerpen een nieuwe lente tegemoet.

Download deze publicatie

mei 2021

Paullus: De ondraaglijke leegheid van de Kerk

De liturgische beleving vertoonde nauwelijks barstjes, de ‘babyboomers’ zorgden voor een stevige bevolkingsaangroei en dus werden er tot in de jaren ’60 van vorige eeuw nog kerken bijgebouwd. Dat leest u onder meer in het slot van onze reeks ‘Op reis met Paulus in Vlaanderen’.

Daarna zette de crisis zich in. Het kerkbezoek begon te tanen, de preken van de parochiepriester klonken letterlijk steeds holler en, oh ironie, wat lang onvoorstelbaar leek, voltrok zich: sacrale gebouwen werden ontwijd en kregen een andere, profane bestemming.

Met de zee van ruimte die Sint-Paulus vandaag ter beschikking heeft, zouden in deze barre coronatijden tal van gelovigen en cultuurliefhebbers veilig onze missen en concerten kunnen bijwonen. Ver genoeg van elkaar en toch verbonden. Maar het mag niet: 15 en niet meer.

Download deze publicatie

april 2021

Paullus: Liefde is genderneutraal

‘Wees niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben: wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden (…) worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad: daarom is de liefde de vervulling van de wet’ (Rom 1, 13: 8-10).

Bisschop Johan Bony had deze woorden van Paulus mogelijk in gedachten toen hij zijn droefenis en boosheid uitdrukte over de holebionvriendelijke uitspraken – we drukken ons voorzichtig uit – van de Congregatie van de Geloofsleer, het Vaticaan dus. Vandaag zijn we daarom blij dat we zo’n bisschop hebben.

Deze socio-religieuze schokgolf is te belangrijk om te negeren, maar vrees niet: PaulLus wordt geen spreekbuis van het bisdom. We gaan gewoon verder met ons eigengereide ding en dat is u vergasten op muziekbijdrages, reportages, histories, weetjes allerhande. Steeds met onze kerk als ankerpunt.

Download deze publicatie

maart 2021

Paullus: Vrienden

Op dit feest van Sint-Paulus’ bekering keren we een bladzijde om in de geschiedenis van onze parochie. Ik neem afscheid als pastoor en draag de leiding over aan Didier Croonenberghs.

Natuurlijk hebben we de voorbije periode niet kunnen realiseren wat we voordien in gedachten hadden. Mijn korte passage als pastoor is overschaduwd door de tragiek van de coronacrisis.

Toch kijk ik met veel genoegen terug naar mooie ontmoetingen, indrukwekkende vieringen en de bruisende levenskracht die onze gemeenschap kenmerkt. Dankbaar ben ik voor de hartstochtelijke gedrevenheid van velen in en rond onze prachtige kerk.

Vandaag ben ik vooral verheugd dat ik met een grote gerustheid de functie van pastoor kan neerleggen. De toekomst lacht de parochie van Sint-Paulus toe. Daarvan ben ik overtuigd. Kijkend naar de onvoorstelbare kunstschatten, naar de rijke muziekcultuur, naar de creativiteit van de ontsluiting, naar de geestdrift in de verschillende geledingen en de indruk die een bezoek nalaat bij duizenden mensen weet ik: het beste moet nog komen.

Download deze publicatie
Laad meer berichten

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

We verzenden een wekelijkse nieuwsbrief met activiteiten en informatie over Sint Paulus.

Inschrijven